Asuinrakennukset - kansikuva

Tietoa eri aikakausien rakennuksista

Omakotitalot, paritalot, rivitalot ja kerrostalot Suomessa

Sivuston sisältö

Sivusto sisältää tietoa eri vuosikymmenten asuinrakennuksista Suomessa. Asuinrakennuksilla tarkoitetaan vakituiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja omakotitaloja, paritaloja, rivitaloja ja kerrostaloja.

Julkaisuihin on kerätty tietoa eri vuosikymmenten talojen riskeistä, riskirakenteista, sisäilmaston olosuhteista sekä hyvistä ja huonoista puolista. Lue esimerkiksi kirjoittamamme kattava opas asbestista ja opit mitä asbesti on, missä asbestia on sekä miksi sitä on käytetty. Opit tunnistamaan asbestin oireet ja mitä altistuminen voi aiheuttaa. Käymme myös läpi asbestin käyttövuodet ja milloin asbesti kiellettiin.

Lisäksi julkaisuissa kerrotaan kyseisellä vuosikymmenellä rakentamiseen vaikuttaneista yhteiskunnallisista asioista, lainsäädännöstä, arkkitehtuurista sekä eri rakenteista ja järjestelmistä, joita rakennuksissa on tavallisesti käytetty. Sivustolta löytyy lisäksi tietoa mm. eri rakenteiden ja järjestelmien historiasta sekä luettelo eri riskirakenteista.

Tällä hetkellä voimassa olevat rakentamista koskevat määräykset löytyvät Ympäristöministeriön sivuilta.

Sivuston tarkoitus

Sivusto on tarkoitettu kaikille eri-ikäisistä rakennuksista kiinnostuneille. Sivuston tarkoituksena on toimia opetusmateriaalina tuleville rakennusten asiantuntijoille sekä erityisesti kasvattaa vanhojen talojen omistajien sekä tulevien ostajien tietoutta rakennukseen liittyen. Talokauppojen osapuolten tulisi ennen kauppoja tiedostaa kaikki rakennuksessa olevat riskit, jotta myöhemmiltä yllätyksiltä vältytään – tämä on erittäin tärkeää sekä ostajan että myyjän kannalta.

Sivuston yhtenä tavoitteena on osaltaan edesauttaa sitä, että mahdollisimman monilta taloudellisesti ja henkisesti raskailta talokauppariidoilta voitaisiin tulevaisuudessa välttyä – riitojen ennaltaehkäisy on paras keino niiden välttämiseen.

Asunto-osakeyhtiömuotoisissa rakennuksissa rakenteet ja järjestelmät kuuluvat yleensä taloyhtiön vastuulle, mutta kiinteistöissä vastuu niistä on asunnon omistajalla. As Oy -asuntojen kauppaa säätelee asuntokauppalaki ja kiinteistökauppoja (omakotitalot) maakaari.

Omakotitalon myyjän kannalta on erittäin tärkeää, että rakennuksen riskirakenteet, niiden kunto sekä muut riskit ovat tiedossa ennen kauppojen syntymistä. Tällöin myyjä voi nukkua yönsä rauhassa, koska lain mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka oli tiedossa ennen kaupan syntymistä.

Antoisia lukuhetkiä!

Valitse tarkasteltava rakennustyyppi

Rakentaminen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.

Sisäilmasto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean diam dolor, accumsan sed rutrum vel, dapibus et leo.

Uusimpia julkaisuja

Rakennukset – pysyvä kansallisomaisuutemme

– Alvar Aalto & Mika Waltari 1942