Lähdekirjallisuutta

Sivustolla käytetyt lähteet

Tässä julkaisussa on lueteltu sivuston kannalta merkittävimpiä lähteitä.

Rakentamislait ja -asetukset

Rakentamista ohjannut lainsäädäntö käytiin läpi seuraavasti:

 • Laki rakentamisesta maaseudulla 683/1945, Asetus rakentamisesta maaseudulla 471/1946
 • Rakennuslaki 370/1958 ja Rakennusasetus 266/1959
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Näitä vanhemmilla julkaisuilla, kuten Maunu Eerikinpojan kaupunkilaki vuodelta 1359 ja Kuningas Kristoferin Maanlaki vuodelta 1580, ei juuri ollut lisäarvoa tämän sivuston kannalta.

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Suomen rakentamismääräyskokoelma käytiin läpi kokonaisuudessaan julkaisuvuodesta 1976 aina vuoteen 2017 lähtien. Lisäksi käytiin läpi vuoden 2018 alussa määräyskokoelman kumonneet Ympäristöministeriön asetukset. Rakentamismääräyskokoelmaan ja uusiin asetuksiin pääset tutustumaan täältä.

Kaupunkien rakennusjärjestykset

Kaupunkien rakentamista säädelleet rakennusjärjestykset käytiin läpi niin hyvin, kun niitä pystyttiin löytämään. Eri kaupunkien rakennusjärjestyksiä käytiin läpi seuraavasti:

 • Helsinki: kaikki vuodesta 1826 lähtien
 • Turku: 1878, 1884, 1905, 1938
 • Tampere: 1898 ja 1943
 • Savonlinna: 1898

Rakennustiedon RT-kortisto

Rakennustiedon RT-kortisto on luonnollisesti sivuston yksi merkittävimmistä lähteistä.

Sivustoa varten käytiin läpi kaikki kumotut, vanhentuneet sekä voimassa olevat kortit vuodesta 1943 lähtien, joiden katsottiin olevan hyödyllisiä aiheen kannalta. Läpikäytyjä kortteja ei luetella tässä, koska niitä käytiin läpi yhteensä 381 kappaletta (tilanne 5.11.2023). Pelkästään RT-korteista referoidun yhteenvedon pituudeksi tuli 325 sivua. RT-kortiston voi ostaa käyttöön täältä.

Kumottuja RT-kortteja lukemalla näkee hienosti, kuinka erilaisia riskirakenteita on hiljalleen poistettu korttien päivitysten myötä.

RIL-kirjat

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL-kirjoja käytiin läpi kattavasti sivustoa varten. Sivuston kannalta tärkeimmät läpikäydyt julkaisut ovat:

 • RIL 52 Asuinrakennusten ilmanvaihtonormit (1966)
 • RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet (1976, 1989, 2000, 2012, 2022)
 • RIL 117 Lämmön- ja kosteudeneristys (1979)
 • RIL 126 Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus (1979, 2009, 2020)
 • RIL 129 Ääneneristyksen toteuttaminen (1984, 2003)
 • RIL 250 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen (2011, 2020)

Allekirjoittaneen mielestä hauskin tapa perehtyä ohjeistusten muutoksiin on lukea saman aiheen uutta ja vanhaa RIL-julkaisua vierekkäin, jolloin huomaa hyvin mitä ohjeita on päivitetty ja mitä ei. 2000-luvulla julkaistujen päivitysten välillä saattaa olla vain pieniä muutoksia, kuten muutamia lauseita siellä täällä, joita on poistettu tai lisätty. RIL-kirjota voi ostaa täältä.

Sähkölait ja -asetukset

 • Sähkötarkastuslaitoksen käsikirja 1. 1930. Varmuusmääräykset
 • Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A 1-57. 1957. Sähkölaki ja varmuusmääräykset
 • Sähkötarkastuslaitoksen julkaisu A 1-74. 1974. Sähköturvallisuusmääräykset
 • Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A 1-80. 1980. Sähköturvallisuusmääräykset
 • Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A 1-89. 1989. Sähköturvallisuusmääräykset
 • Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu A 2-94. 1994. Rakennuksen sähköasennukset
 • SFS 6000. 1999, 2007, 2012, 2017. Pienjännitesähköasennukset

Sähkötiedon ST-kortisto

Sähkötieto Ry:n julkaisema ST-kortisto oli lähde, jonka avulla saatiin käsitys sähkömääräysten ja asennustapojen muuttumisesta vuosien varrella. Kortteja käytiin läpi noin 40 kappaletta, joista sivuston kannalta tärkeimpiä olivat:

 • ST 51.04 Johdinvärit 230/400 V:n järjestelmissä (2019)
 • ST 51.05 Sähköasennusmääräykset 1930-luvulta nykypäivään (2019)

Väitöskirjat, lisensiaatti- ja diplomityöt

Koulutöitä käytettiin lähteinä varsin vähän, mutta haluan kuitenkin antaa shout-outit muutamille töille, joista oli hyötyä sivuston kannalta:

 • Kammonen, K. 2012. Tyyppitalosta talopakettiin (DI-työ)
 • Pirinen, J. 1999. Hyvän rakentamistavan mukainen pientalojen kosteuden hallinta eri vuosikymmenillä (lisensiaattityö)
 • Pirinen, J. 2006. Pientalojen mikrobivauriot (väitöskirja)
 • Ruotsalainen, S. 2011. 1960- ja 1970-lukujen matalat tyyppitalot ja asumisen muutos (DI-työ)

Muu kirjallisuus

Sivustoa varten luettiin läpi runsaasti rakennusalan suomenkielistä kirjallisuutta, aina vuodesta 1891 tähän päivään. Sivuston kannalta merkittävimmät teokset ovat:

 • Dunkers, R. 1934. Perustustyöt
 • Hautajärvi et al. 2021. Kenen kaupunki?
 • Helka. 2007. Helsinki, Rakennukset kertovat – perustietoa asukkaille
 • Hemgren, P.  & Wannfors, H. 2005. Pientalon käsikirja
 • Hemgren, P.  & Wannfors, H. 2012. Uusi pientalon käsikirja
 • Hyttinen, R. & Tommila, P. 1987. Valmistalojen valiot
 • Junttila, A. 1938. Betonityön opas
 • Jääskeläinen, L. & Syrjänen, O. 2003. Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen
 • Kahri, E. & Pyykkönen, H. 1980. Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu
 • Kaila, P., Pietarila, P. & Tomminen, H. 1987. Talo kautta aikojen
 • Keinänen, W. 1925. Puumiehen rakennusoppi
 • Keinänen, W. 1943. Rakennusopin tietokirjat, Osa I ja II
 • Kekkonen, J. 1913. Ammatillinen lukukirja
 • Kekkonen, J. 1946. Rakennusaineoppi
 • Koljonen, T. 1926. Sähkötekniikan perusteet
 • Korhonen, T. & Eskelinen, J. 2011. Suomalainen ikkuna
 • Lahti, M. 1960. Kuinka Helsinkiä on rakennettu
 • Lehtola, K. E. 1947. Maarakennustyöt
 • Lindberg et al. 1938. Keksintöjen kirja – Rakennustaide ja rakennustekniikka
 • LVI-tarvikeluettelot vuodesta 1964 eteenpäin (käsi ylös, jos joku muu on ollut yhtä hullu ja lukenut nämä läpi?)
 • Meriluoto et al. 1982. Betonipientalorakentajan opas
 • Mikkola, J. & Böök, N. 2011. Ikkunakirja
 • Mikkola, J., Kuuluvainen, L. & Böök, N. 2022. Ilmakirja
 • Nikula, R. 2014. Suomalainen rivitalo
 • Oksanen, A. 1956. Keskuslämmitys
 • Panu, K. 1997. Talotohtori
 • Porvoon seudun rakennusmestariyhdistys ry. 1988. Pientalorakentajan opas
 • Rakennustaitolehdet
 • Rakennustieto. Rakentajain kalenterit
 • Rakennustieto. 1990/2016. Kerrostalot 1940-1960
 • Rakennustieto. 1994. Kerrostalot 1960-1975
 • Rakennustieto. 2002. Kerrostalot 1880-1940
 • Rakennustieto. 2015. Kerrostalot 1975-2000
 • Rakennustyöt – Ammattioppikirja 1946
 • Rakentajan opas 1956
 • Rousti, P. 1929. Uusi rakentajan opas
 • Sementtiyhdistys. 196?. Pientalojen perustukset
 • Sementtiyhdistys. 1967. Pientalojen betonityöt
 • Sementtiyhdistys. 1970. Pientalojen perustukset
 • Sjöberg, A. 1891. Maatalous-rakennuksia
 • Suomela, O. 1915. Käytännöllinen rakennusopas
 • Suomen Betoniyhdistys. 1991. Betoni Suomessa 1860-1960
 • Suomen Lämpö- Vesi- ja Ilmastointitekninen yhdistys. 1972. Vesi ja viemäri I
 • Suomen Lämpö- Vesi- ja Ilmastointitekninen yhdistys. 1973. Vesi ja viemäri II
 • Suomen Lämpö- Vesi- ja Ilmastointitekninen yhdistys. 1973. Vesi ja viemäri III
 • Suomen omakotiliitto. 2007. Oma tupa oma lupa
 • Sähköinfo. 2021. Kysymyksiä ja vastauksia sähköstandardeista 2021
 • Sähkötarkastuslaitos. 1961. Sisäjohdot
 • Tako. 1949. Lämmin koti
 • Turpeinen, O. 1984. Energiaa pääkaupungille
 • Turpeinen, O. 1995. Kunnallistekniikkaa Suomessa
 • Tuuri, A. 1998. Linnuille pesänsä, ketuille kolonsa
 • Valonen, N. 1977. Puurakennukset
 • Von Hertzen, H. 1946. Koti vaiko kasarmi lapsillemme
 • VTT. 1997. Talonrakennuksen routasuojausohjeet
 • VTT. 2000. Talopaketit asuinrakentamisessa
 • Waltari, M & Aalto, A. 1942. Rakennustaide ja standardi
 • Ympäristöministeriö. 1997. Asumisen ekokirjo

Läheskään kaikista edellä mainituista lähteistä ei välttämättä ole poimittu mitään tietoa sivustolle, mutta jokaisen lukeminen on osaltaan kasvattanut ymmärrystä rakennusalaa ja rakennuksia kohtaan. Lisäksi haluan antaa erityismaininnan muutamille sivuston ja oman ammattitaitoni kehittymisen kannalta tärkeimmille kirjailijoille:

 • Panu Kaila (arkkitehti, mm. Talotohtorin kirjoittaja)
 • Erkki Mäkiö, Maarit Malinen, Petri Neuvonen (Kerrostalot-kirjasarjan kirjoittajat)
 • Wäinö Keinänen (arkkitehti, mm. Rakennusopin kirjoittaja)

Julkaisun kirjoittaja

 • Kasper Käyhkö
  Kasper Käyhkö

  Kasper on rakennusten asiantuntija, jonka erikoisalaa ovat mm. kosteus- ja homevaurioiden selvittäminen ja korjaaminen. Työasioissa voit olla häneen yhteydessä alla olevien linkkien kautta.

  http://www.rakennetaide.fi kasper@rakennetaide.fi

Samankaltaiset artikkelit