Rakennuksissa käytetyt järjestelmät

Tietoa mm. eri järjestelmien (lämmitys, vesi- ja viemäröinti, ilmanvaihto ja sähkö) historiasta

Sivun sisältö

Tälle sivulle on koottu sekä kerrostalojen että pientalojen (omakotitalot, paritalot, rivitalot) eri järjestelmiin liittyviä julkaisuja. Eri järjestelmillä tarkoitetaan lämmitystä, käyttövettä ja viemäröintiä, ilmanvaihtoa sekä sähköjä. Julkaisuista löytyy tietoa mm. siitä milloin eri järjestelmät ovat tulleet käyttöön ja miten ne ovat muuttuneet/kehittyneet vuosien varrella. Lisäksi julkaisuissa käydään läpi mm. eri järjestelmien hyviä ja huonoja puolia sekä niiden soveltumista eri rakennustyyppeihin. Uusia julkaisuja pyritään lisäämään tasaisin väliajoin.

Järjestelmissä tapahtuneet muutokset

Pientalojen ja kerrostalojen järjestelmät ovat muuttuneet ja kehittyneet vuosien varrella. Muutosten ajavana tekijänä ovat olleet mm. tekniikan kehittyminen sekä tavoitteet paremmista asuinoloista – asuinolojen voidaan kiistämättä todeta parantuneen merkittävästi mm. sähkö- sekä vesi- ja viemäröintijärjestelmien yleistyttyä. Nykyään olisi vaikea kuvitella asumista ilman sähköjä, saati talviaikaan vessassa käyntiä ja peseytymistä taloyhtiön yhteisessä ulkohuussissa.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty eri järjestelmien yleistyminen asuinrakennuksissa. Kuvaaja kertoo kuinka suuressa osassa Suomen asuntoja eri järjestelmät ovat olleet käytössä eri vuosikymmeninä (esim. vuonna 1950 noin 77 % asunnoista oli sähköt).

Eri järjestelmien yleistyminen asunnoissa
Eri järjestelmien yleistyminen asunnoissa (lähteet: Heikkonen, E. 1971. Asuntopalvelukset Suomessa 1860-1965 sekä Tilastokeskus 2021).

Lainsäädännöllä, rakentamismääräyksillä ja kansallisilla ohjeistuksilla on pyritty ylläpitämään hyvää rakentamistapaa ja ohjaamaan rakentamista parempaan suuntaan. Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki (lain päivitys käynnissä). Tarkemmat rakentamista koskevat määräykset on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Järjestelmien osalta hyvää rakentamistapaa on pyritty edistämään mm. Rakennustiedon julkaisemien LVI-ohjekorttien ja Rakennusinsinööriliiton julkaisemien RIL-kirjojen avulla.

Järjestelmät ovat yleistyneet eri vauhtia eri rakennustyypeissä sekä eri puolella Suomea. Tyypillistä on, että uusiin keskustakerrostaloihin uudet järjestelmät on lisätty ensimmäisenä, mutta vanhoihin kerrostaloihin sekä maaseutupientaloihin viiveellä. Eri järjestelmien yleistymisvuodet sekä pientaloissa että kerrostaloissa ovat esitetty alla.

Eri järjestelmien yleistyminen pientaloissa

Sähköt 1910-luvulta alkaen.

Keskuslämmitys sekä käyttövesi ja viemärit 1950-luvulla.

Koneellinen ilmanvaihto 1980-luvulta alkaen.

Eri järjestelmien yleistyminen kerrostaloissa

Käyttövesi ja viemärit 1880-luvulta alkaen.

Sähköasennukset 1890-luvulta alkaen.

Keskuslämmitys 1920-luvulta alkaen.

Koneellinen ilmanvaihto 1950-luvulta alkaen.

Järjestelmiin liittyviä julkaisuja

Muita julkaisuja